Share via e-mail Print

Начало |  За нас |  Изпълнени обекти |  Сертификати |  ЦПРС |  SA 8000:2008

Copyright © 2015 Ring P Ltd. All Rights Reserved.

powered by stoyedno@yahoo.com


Начало
Начало За нас Изпълнени обекти Сертификати ЦПРС SA 8000:2008

Контакти
officeb@mail.bg

On-line запитване

С повече от 10 годишна история РИНГ П ЕООД е натрупала опит и е специализирала в комплексно извършване на строително-ремонтни и строително монтажни работи, в т.ч.: Енергоспестяване, Електро, Осветителни инсталации, Архитектура, Конструкции, ВиК, както и цялостно строителство на сгради.


Разполагаме с транспортна обезпеченост и собствени складови бази, Ремонтна работилница/склад, с.Белащица, обл.Пловдив и Складова база към Еко хотел Здравец в землището на с.Гълъбово, общ.Куклен.


От 2008 г. сме официален член на Камара на строителите със следния обхват: Първа група, Втора до Пета категория, Втора група, Трета и Четвърта категория, Четвърта група, Трета категория и Пета група.


Изпълнили сме ремонти и цялостни рекунструкции на множество обществени сгради на територията на Пловдив и областта, в  т.ч. училища, гимназии, детски градини, детски ясли, детски кухни, общински административни сгради, подлези и др.